ЗАТВОРЕТЕ

/

Декларация за защита на данните

Декларация за защита на данните

Събиране и използване на лични данни

Личните данни са информация, която може пряко или непряко да ви идентифицира. Личните данни включват и анонимни данни, които са свързани с информация, която може пряко или непряко да ви идентифицира. Личните данни не включват информация, която е била безвъзвратно анонимизирана или обобщена по такъв начин, че в комбинация с друга информация или по друг начин вече не ни позволява да ви идентифицираме.

Подкрепа за сигурност и безопасност

Ние се придържаме към принципите на законност, легитимност и прозрачност, като използваме и обработваме възможно най-малко данни в ограничена степен и предприемаме технически и административни мерки за защита на сигурността на данните. Използваме лични данни за проверка на потребителски акаунти и дейности и за насърчаване на безопасността и сигурността, например чрез наблюдение на измами и разследване на предполагаеми или потенциално незаконни дейности или нарушения на нашите общи условия или политики. Това обработване се основава на легитимния ни интерес да гарантираме сигурността на нашите продукти и услуги.

По-долу са описани видовете лични данни, които можем да събираме, и как ги използваме:

Какви лични данни събираме

I. Информация, която ни предоставяте:

Събираме лична информация, която предоставяте, когато използвате нашите продукти и услуги или взаимодействате с нас по друг начин, например когато създавате акаунт, свързвате се с нас, участвате в онлайн проучване, използвате нашата онлайн помощ или онлайн чат инструменти. Ако направите покупка, може да събираме лична информация във връзка с покупката ви. Тази информация включва информация за плащане, като например номер на вашата кредитна или дебитна карта и други данни за картата, както и друга информация за сметка и чек, а също и информация за фактуриране, доставка и контакт.

II. Информация за използването на нашите услуги и продукти от Ваша страна:

Когато посещавате нашия уебсайт, ние можем да събираме информация за вида на устройството, което използвате, уникалния идентификатор на устройството, IP адреса на устройството, операционната система, вида на използвания уеб браузър, информация за използването, диагностична информация и информация за местоположението от компютъра, мобилния телефон или друго устройство, на което инсталирате или получавате достъп до нашите продукти или услуги. Когато е възможно, нашите услуги могат да използват GPS, вашия IP адрес и други технологии, за да определят приблизителното местоположение на вашето устройство, за да можем да подобрим нашите продукти и услуги.

Как използваме вашата лична информация

Като цяло използваме лична информация, за да предоставяме, подобряваме и развиваме нашите продукти и услуги, да комуникираме с вас, да